Nicotine vervangende en geneesmiddelen. Nieuw!

Hulpmiddelen en methodes
Het Steunpunt stoppen met roken werkt graag met vitamine B en C en constateert daarbij een positief effect op het stoppen met roken. Alom bekend is de gunstige werking van deze vitamines. Ook te verkrijgen via het Steunpunt stoppen met roken .

Farmacologische hulpmiddelen in de vorm van nicotinevervangers

We denken hierbij aan pleisters, zuigtabletten, kauwgum en mondspray. Ze verlichten de ontwenningsverschijnselen na de rookstop. Het nicotinegehalte wordt stelselmatig verminderd. Deze kunnen gebruikt worden in overleg met de begeleider. U kunt hiervoor een verwijzing mee krijgen voor de apotheek. Deze worden vergoed in combinatie met een stop met rokenprogramma. Goede resultaten worden geboekt in combinatie met de vitamines.

Farmacologische hulpmiddelen in de vorm van geneesmiddelen

Bupropion, Nortriptyline,Varenicline (Champix, Zyban en Notrilin)
Deze onderdrukken de rookbehoefte en de gevoelens worden vlakker.
Na 10 dagen slikken gaat men stoppen met roken.
Deze middelen kunnen ingezet worden in overleg met de begeleider.
U kunt hiervoor een verwijzing meekrijgen voor uw huisarts.
Deze worden vergoed in combinatie met een stoppen met roken programma.
Er kunnen bijwerkingen optreden.

Er zijn diverse methodes om te stoppen met roken. Elke methode heeft zijn effectiviteit bewezen. Men kan in overleg met uw begeleider kiezen welke methode voor u geschikt is.
Echter een goede motivatie om te willen stoppen met roken is de opmaat naar succes!

 

Stoppen met roken….

meer energie
past bij mij
beter kunnen proeven