Onze medewerkers zijn gekwalificeerde begeleiders en werken volgens erkende landelijke richtlijnen. Ze staan ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen tabaksverslaving van het CBO en de Zorgmodule Stoppen met roken.

Samen met GGD Fryslân organiseert het Steunpunt stoppen met roken diverse stoppen met roken programma’s.
Ook bedrijven doen veelvuldig een beroep op de expertise van het Steunpunt stoppen met roken die daarvoor een effectief programma heeft ontwikkeld.

Uit resultaatmeting door GGD Fryslân is gebleken dat het slagingspercentage van de door het Steunpunt stoppen met roken uitgevoerde (groeps)trainingen na een jaar 53% is terwijl het landelijk gemiddelde op 20-30% ligt.

 

Stoppen met roken is….

gezonder leven
niet meer afhankelijk zijn
geld over houden